Covid-19 protocol

Home / Covid-19 protocol

Beste Druif-gast,

Wij zijn zeer verheugd om u weer te mogen ontvangen in ons mooie Proeflokaal. Wij zijn dagelijks geopend vanaf 14:00 voor een ontspannen borrel.

Echter is onze heropening wel onder zeer strikte voorwaarden. De volksgezondheid en de richtlijnen van het RIVM staan bij ons voorop daarom vragen wij vriendelijk om het onderstaande protocol te respecteren en te hanteren.

De gestelde eisen vanuit de overheid opgesomd en onze invulling daarvan toegelicht:

 • Het is toegestaan om met maximaal 4 personen aan een tafel plaats te nemen. Een uitzondering op deze regel zijn gasten uit één huishouden.
 • Er dient een reserveringsplicht voor een tafel op ons terras. Reserveren houdt in dat u voorafgaand aan uw bezoek zich meldt bij één van onze medewerkers voor een controlegesprek en registratie.
 • Wij hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus helaas zullen wij sommige van u teleur moeten stellen.
 • Het is verplicht als u het terras betreedt zich in te schrijven op de intekenlijst. De reden hiervoor is dat bij een eventuele constatering van besmetting achteraf de aanwezige gasten van de betreffende dag ingelicht kunnen worden, waarna u zelf de gepaste maatregelen kunt nemen.
 • Schud geen handen en beperk fysiek contact tussen elkaar tot een minimum.
 • Het is verplicht om op ons terras te zitten aan een tafel. Rondlopen alleen bij aanvang, vertrek of toiletbezoek.
 • U dient ten alle tijden 1,5 meter van elkaar te bewaren. Uitzondering op deze regels zijn tweetallen.

De maatregelen die wij hebben getroffen om deze regels zo makkelijk en duidelijk mogelijk te maken zijn:

 • Alle zitplaatsen gescheiden door plexiglas schotten.
 • Wij hebben ons terras mogen uitbreiden aan diverse zijdes met goedkeuring van gemeente en onze buren. Respecteer deze coulance en veroorzaak geen overlast.

        Wat kunt u van ons verwachten:

 • Extra aandacht voor hygiëne m.b.t. reiniging deurknoppen, sanitaire voorzieningen, glaswerk, meubilair, menukaarten en pinautomaat etc.
 • Het aanpassen van de routing zodat de looplijnen op 1,5 meter van de zitplaatsen plaats vinden.
 • Opleiden en instrueren van personeel zodat opnemen en serveren van bestellingen conform de 1,5 meter maatregelen plaatsvinden (wij vragen om uw medewerking hiervoor).

Overige informatie:

 • Extra aandacht is vereist m.b.t. de sanitaire voorzieningen. Gelieve één persoon tegelijk en geef elkaar de ruimte. 
 • Is het maximumcapaciteit aan zitplaatsen bereikt? Het is helaas niet mogelijk om op het trottoir voor de deur te wachten. Zo voorkomen we groepsvorming.

Wij verzoeken u vriendelijk niet opzoek te gaan naar omwegen om de regels te omzeilen. Toon verantwoordelijkheid en handel naar de regels. Wij begrijpen dat het vervelend is en omslachtig klinkt maar als we deze regels samen hanteren ontstaan er straks hopelijk meer mogelijkheden. Zowel voor ons als voor u!

Als u ons terras betreedt gaat u automatisch akkoord met dit protocol en probeert u bovenstaande regels zo goed mogelijk te honoreren.

Met gastvrije groet,

Team Proeflokaal de Groene Druif